Verimli ve doğru sipariş toplama

The essentials of slow-moving parts management Yavaş hareket eden malzemelerin

Yavaş hareket eden malzemelerin verimli bir şekilde yönetilebilmesi için, geniş çapta çeşitliliğie sahip olabilecek bu malzemelere ayrılacak alanın minimuma indirilebilmesi ve ihtiyaç halinde de hızlıca erişim sağlanması gerekmektedir. Bu noktada, Kardex Remstar LR 35 yüksek ürün toplama performansıyla, bahsi geçen yavaş dönüş hızına sahip malzemelerin yoğun depolaması ve hızlı erişimi için size en ideal çözümü sunar.

 

Kardex Remstar LR 35, orta ölçekteki işletmeler ve ertesi gün teslimatla 24 saat hizmet veren işletmeler için özellikle çok uygundur çünkü iş istasyonu ve saat başına 500'e varabilen sipariş satırı gibi yüksek ürün toplama performansı stokta bulunan yavaş hareket edenlerin işlem sürecini kısaltır. Ek olarak, ürünlerin doğrudan iş alanına sevk edilmesi sayesinde bekleme süresi ve depo içerisinde ürüne ulaşmak için katedilen mesafe elimine edilirken bu iş için gerekli işgücünden de tasarruf sağlanır. Toplu sipariş toplama metoduyla ise bu performansı daha da yüksek noktalara taşımak mümkündür.

 

Bu inovatif sistemin yardımıyla yavaş hareket edenlerin depolaması ve geri erişimini etkili şekilde yönetebilirsiniz.

 

 

Avantajlar
  • Geliştirilmiş sipariş toplama performansı
  • Hatasız sipariş toplama
  • Yavaş hareket eden malzemelere hızlı erişim sağlanır
  • Yüksek depolama hacmi sağlar 
  • Yüksek enerji verimliliği sağlar 
  • Daha az personel gerektirir, maliyetleri azaltır
  • Shorter distances covered by personnel
  • Esnek ünite ölçüleri
  • Daha az depolama alanı gerektirir
Broşürü yükle
Kardex Remstar Vertical Buffer Family
 
OK